Visie betekenis geven in video

In een tijd waarin organisaties moeten inspelen op snel opeenvolgende veranderingen, is er behoefte aan verhalen die de kracht hebben om te inspireren en mensen aan te spreken op waarden, passie en betrokkenheid.¬†Door met elkaar op verhaal te komen, ontstaat nieuwe afstemming, betekenis en zingeving en zijn we in staat om onze toekomst mee vorm…