Waarden zijn de bouwstenen voor effectiever samenwerken. Het draait daarbij vooral om commitment, betrouwbaarheid, respect en duidelijkheid. Succesvol samenwerken vraagt om het betekenisvol maken van waarden, heldere afspraken maken en die naleven.