7 tips om medewerkers voor je organisatie te behouden

Medewerkerbetrokkenheid is een cruciale voorwaarde voor duurzaam succes en het bereiken van gezamenlijke ambities. Daar zijn we het wel over eens. Alleen worstelen we met de vraag in hoeverre we betrokkenheid kunnen beïnvloeden. Je kunt weliswaar communiceren over de strategie en mooie cultuurprogramma’s initiëren, medewerkers blijven zelf eigenaar van hun betrokkenheid. Het gaat immers om…

DE COMMUNICATIETRAPEZE

Wie in contact is met zijn kern, maakt de sterkste verbindingen Intern beginnen is extern winnen. Dat was enkele jaren geleden nog een vernieuwend inzicht voor leidinggevenden in profit en non-profit organisaties. Ondertussen realiseren deze leidinggevenden zich dat voor het verwezenlijken van doelen evenwichtig aandacht moet worden besteed aan interne én externe communicatie. Voor het…

APPRECIATIVE INQUIRY, veranderingen creëren door samen het positieve te ontwikkelen

AI of waarderend onderzoek is een unieke manier van ontwikkelen. Dankzij een aantal specifieke eigenschappen geeft de aanpak aanleiding tot het transformeren van relaties. De kunst van het waarderend onderzoeken betekent hernieuwde aandacht voor de sterke kanten die al in elke relatie of systeem aanwezig zijn. Dankzij de aandacht voelen deelnemers in het systeem zich…

Creatief samenwerken door kritiek te leveren

Brainstormen is de populairste creativiteitstechniek aller tijden. Het wordt gebruikt bij reclamebureaus en ontwerpfirma’s, in de klas en in de bestuurskamer. Er is slechts één probleem met brainstormen: het werkt niet. Keith Sawyer, een psycholoog aan Washington University, vat de wetenschappelijke bevindingen samen: ‘Tientallen jaren van onderzoek hebben aangetoond dat groepen die brainstormen op veel…

Dialoog: de Vitamine D voor medewerkerbetrokkenheid

De meeste personeelsmanagers zullen beweren dat betrokken medewerkers essentieel zijn voor het succes van hun organisatie. De praktijk wijst echter uit dat veel organisaties voornamelijk sturen op tevredenheid (door aandacht voor beloning en arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld). Vergroting van betrokkenheid kan echter gerealiseerd worden door waardencongruent gedrag van leidinggevenden en de wijze waarop er wordt gecommuniceerd over…

Ontwikkelen door in gesprek te gaan

In de verhouding tussen medewerker en organisatie zien we onder invloed van het Rijnlands denken een streven naar een betere balans tussen doelmatigheid, efficiency, creativiteit en flexibiliteit. Daarbij wordt steeds meer een beroep gedaan op wederzijdse verantwoordelijkheid. De werknemer is verantwoordelijk voor het combineren van zijn verschillende rollen en optimale inzet van talent, de werkgever…

De ideale klant

Als we heel eerlijk zijn, dan zouden we natuurlijk het liefste werken voor mensen met wie we een klik hebben. Opdrachtgevers die de grote lijnen kunnen overzien, bruggenbouwers en kritische geesten die inzien dat er voortdurende beweging is en die beseffen wat positieve energie toevoegt aan werkplezier en resultaat. Godding & co zoekt contact met…