Dialoogplatform Thuis in de wereld

Binnen Edu-Ley gaan medewerkers vanuit de gedeelde waarden met elkaar in gesprek over wat ze belangrijk vinden en wat ze verder willen ontwikkelen. Dat doen ze al binnen de scholen, in leerkringen en bij Edu-Ley brede activiteiten. Leren en samenwerken wordt vanaf begin 2018 verder versterkt door het interne dialoogplatform www.thuisindewereld.nu

Koersplan Optimus Primair Onderwijs

Optimus Primair Onderwijs, een stichting met 31 scholen, had na een uitgebreid dialoogproces een meerjaren beleidsplan samengesteld, waarin de gezamenlijke ambities tot 2021 beschreven staan. Godding & co bewerkte de teksten voor dit koersplan en coördineerde het grafisch ontwerp en de productie in twee versies. Het ontwerpconcept is gebaseerd op foto’s en illustraties, die telkens…

Koersplan Kiem Onderwijs en Opvang

Koersplan Kiem Onderwijs en Opvang. Op basis van een rizoom (wortelstelsel) werd de relatie gelegd met het onderwijs op de kindcentra van de stichting. Wortels en vertakkingen die zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen. Alles is voortdurend in beweging en zoekt nieuwe verbindingen. Godding & co beschreef de essentie van het koersplan, zowel…

Filmverhaal Het Kasteel

In dit filmverhaal worden ouders meegenomen aan de hand van 4 leerlingen, ieder met een eigen ondersteuningsbehoefte. Je krijgt een beeld van het brede palet aan deskundigheid van het team en hoe de specieke en vaak persoonlijke ondersteuning er in de praktijk uitziet. Het verhaal van het Kasteel wordt afgewisseld met portretten van de leerlingen.

Film Droomschool

Ter gelegenheid van 100 jaar onderwijsvrijheid mocht ik voor VOSABB en VERUS een inspiratiefilmpje begeleiden met als thema ‘Droomschool’. We hebben op 6 scholen van uiteenlopende signatuur prachtige antwoorden opgehaald op onze vragen zoals ‘wat wil je leren voor de toekomst, wat wil je leren over jezelf en wat wil je leren over de wereld?

Animatie NLQF

Om opleidingen en diploma’s qua niveau vergelijkbaar te maken is er in Europa sinds 2008 het Europese kwalificatieraamwerk EQF. Sinds 2011 is er ook een Nederlandse versie: het NLQF. In deze animatie wordt uitgelegd wat de voordelen van NLQF zijn voor opleiders, werkgevers, werknemers en studenten.