Sfeerverhaal ter begeleiding van beleidstekst Lokale Educatieve Agenda Tilburg 2015-2018, in samenwerking met Rops Consultancy

Nieuwe kansen op het spoor

EEN TOEKOMSTPLAATJE VAN DRIE VRIENDEN IN HET TILBURG VAN 2028

‘Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.’ Hij hoorde het z’n oma nog zeggen tegen zijn vader. Wesley schoot in de lach nu hij er weer aan dacht. Wat was er sindsdien veel veranderd. Niet alleen in het geldverkeer, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop jonge mensen er nu vanzelfsprekend voor kiezen om te blijven leren. Overal in de stad zie je dat bewoners zelf initiatief nemen om met elkaar dingen voor elkaar te krijgen. Dat is een stuk eenvoudiger geworden door de huidige technische mogelijkheden, zoals hologram meetings en crowdcreation. Maar eerlijk is eerlijk, het onderwijs kan nog zo goed zijn, als je er zelf de brui aan geeft of als er teveel tegenzit in je leven, dan heb je het toch wat zwaarder om je plaats te vinden. Stevig doorfietsend op weg naar de Spoorzone in Tilburg, besefte hij dat veel van zijn vrienden van vroeger andere keuzes gemaakt hadden. Ze waren voortijdig gestopt met school of zo snel mogelijk aan de slag gegaan bij een baas. Sommige van zijn maten, met wie hij geregeld op de tribunes van Willem II te vinden is, hebben het vooral te danken aan de toegewijde medewerkers van de scholen voor speciaal onderwijs, de jeugdzorg en de gezinsbegeleiding dat ze nog redelijk goed terecht gekomen zijn. Ze hebben in ieder geval een vaste baan en de meesten van hen hebben inmiddels ook al een gezin. Wesley besefte dat hij het net zo goed zwaar had gehad in zijn jeugd. Zijn vader had een kort lontje, waardoor het er wel eens ruw aan toe kon gaan bij hem thuis. Zijn moeder wist dan gelukkig altijd wel de vrede te herstellen, waardoor hij zich weer op zijn schoolwerk kon richten.

Storm en Yasmine kwam hij voor het eerst tegen in 2016, toen ze met verschillende scholen een afsluitend zomerkamp voor groep 8 organiseerden. Ze waren in die tijd net bezig met de omschakeling van alle basisscholen naar Kindcentra. Storm kwam van De Blaak, Yasmine van De Regenboog en Wesley van de Vijf Hoeven. Hoewel ze uit totaal andere gezinnen kwamen, ontstond er al snel een klik en beloofden ze elkaar om vrienden te blijven. Die belofte zijn ze nagekomen. De eerste jaren van de middelbare school zagen ze elkaar bijna elk weekend. Daarna werd het contact wat minder frequent, spraken ze soms in de vakanties af en hielden ze elkaar via social media op de hoogte.

Twaalf jaar later heeft ieder een eigen levensweg bewandeld, eigen opleidingskeuzes gemaakt en de eigen bezieling gevolgd. Yasmine is gaan doen wat ze als kind al leuk vond: bakken en koken, maar dan met de meest gezonde streekproducten en met inspiratie uit de wereldkeuken. Storm heeft zich toegelegd op biotechnologie en urban farming. Zijn specialiteit is het versterken en verbeteren van gewassen. En Wesley, die had altijd al iets met gezondheid en bewegen. Die is leefstijlcoach geworden, waarbij hij mensen begeleidt om in balans te blijven door de juiste sport en voeding. Alsof het zo bedoeld was, komen die verschillende levenspaden uiteindelijk op een verrassende manier bij elkaar en zien ze elkaar weer terug in de smeltkroes van bedrijvigheid op de Spoorzone.