Wat wil je samen bereiken, wat wil je betekenen voor elkaar en voor je klanten? Ik help je naar boven te halen wat er werkelijk toe doet. Door gezamenlijk verbindende waarden te ontdekken, bestaande kwaliteiten te waarderen en met elkaar constructieve beelden over de toekomst te creëren. In waarderende dialoog-gesprekken help ik dat verhaal te ontdekken, verwoorden en verbeelden.