Ik versterk gewenste ontwikkeling door persoonlijke verhalen van mensen te verbinden aan het verhaal van de organisatie en aan de behoeften en het potentieel in de samenleving.

Ik geloof erin dat we met elkaar in staat zijn om de wereld mooier te maken, rechtvaardiger en meer verbonden. Dat vraagt om bewustzijnsontwikkeling, gerichte inzet van kennis en vaardigheden, gebruik maken van elkaars talenten, verbetering van onderling begrip en samenwerking. Ontwikkeling van de samenleving begint bij kinderen, bij het onderwijs, bij opvoeding en vorming. Ik zie het als mijn opdracht om die ontwikkeling van onderop te versterken door bij te dragen aan meer inzicht in eigen identiteit, kwaliteiten en ambities, zowel van professionals als van organisaties als geheel.