Appreciative Inquiry

Veranderingen creëren door samen het positieve te ontwikkelen

AI of waarderend onderzoek is een unieke manier van ontwikkelen. Dankzij een aantal specifieke eigenschappen geeft de aanpak aanleiding tot het transformeren van relaties. De kunst van het waarderend onderzoeken betekent hernieuwde aandacht voor de sterke kanten die al in elke relatie of systeem aanwezig zijn. Dankzij de aandacht voelen deelnemers in het systeem zich aangesproken om samen te werken en om een nieuw, positief en gedeeld beeld van een gewenste toekomst na te streven. AI is een onderzoeksmethode voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

  • AI is gefocust op positieve krachten, metaforen, dromen, gedachten en wensen die kracht en vitaliteit uitstralen
  • AI is een kunst, door gesprekken en verhalen zoeken naar het beste in wat is als basis voor het verbeelden van wat zou kunnen zijn.
  • AI legt de nadruk op samenwerking, samen leren, delen en ontdekken
  • AI betrekt iedereen erbij, het is een proces waarin deelnemers uit steeds bredere kringen deelnemen
  • AI is generatief, het creëert positieve energie om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen