Alleen een lerende organisatie heeft toekomst. Immers verandering is de constante factor. Organisaties en mensen veranderen voortdurend. Om als organisatie voortdurend te kunnen verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen moet er aandacht zijn voor anders denken én doen. En dat wordt gestuurd door emoties en verhalen. Die bepalen of we commitment geven aan vernieuwing of dat we ons ertegen verzetten. Bekijk het model Narratief Ontwikkelen.

We leren en veranderen bovendien gemakkelijker vanuit een groeimindset. Dat kun je stimuleren door minder afwijzend met fouten om te gaan, zoveel mogelijk leerdoelen in plaats van prestatiedoelen te formuleren en mensen te waarderen en erkennen vanuit wat goed gaat en wat hen energie geeft. Betekenisvol leiderschap begint met het geschenk van oprechte aandacht voor wat iemand te bieden heeft.