Er is een duidelijke samenhang tussen medewerkerbetrokkenheid en een sterke waardengedreven cultuur. Hoe groter het besef van gezamenlijke identiteit, des te meer motivatie en des te minder verloop er zal zijn. Bovendien zullen meer medewerkers commitment voelen en zich willen inzetten voor de organisatie.