Waardengedreven organiseren leidt tot meer zichtbaarheid en een groter onderscheidend vermogen. Organisaties die vanuit waarden communiceren en handelen hoeven minder energie te steken in het verleiden van klanten, omdat klanten zich al herkennen in datgene waar de organisatie voor staat.