VERHALEN LATEN ZIEN WIE WE ZIJN, WAT WE WILLEN EN WAAROM WE DAT WILLEN

Data, feiten, cijfers, kengetallen. We zijn er dol op. We laten ons erdoor leiden. We ontlenen er houvast aan en we rekenen elkaar erop af. Feitenkennis is cruciaal, zoals Rosling e.a. (Spectrum 2018) al aantoonden, maar de werkelijkheid is dat we vaak niet het hele plaatje zien en te snel conclusies verbinden aan een getal op basis van een normering, die we zelf hebben geconstrueerd. We redeneren in termen van hoog en laag, beter en minder, goed en fout. Het echte leven is zo zwart-wit niet. Waarheden bestaan naast elkaar, chaos en complexiteit kenmerken onze wereld. Hoe zeer we ook grip en controle willen hebben. Niets reflecteert die paradoxen en dilemma’s beter dan de verhalen die we elkaar vertellen. Niets geeft zoveel troost, kracht en vertrouwen dan een verhaal, vanuit het hart verteld. Dat is wat ons raakt. Wat we herkennen. Waar we blij van worden. Waardoor we leren en ontwikkelen. In onze persoonlijke verhalen laten zien waar we allemaal naar verlangen. Gezien worden, erbij horen, gelukkig zijn. Narratief ontwikkelen is op zoek gaan naar wat ons bindt, onze gezamenlijke drijfveren en purpose. Wat we belangrijk vinden en met elkaar tot stand willen brengen. En daar het echte gesprek met elkaar over voeren. Betekenis geven aan ervaringen, de bedoeling voelbaar maken en voortdurend verbinding maken op wat ‘waardenvol’ is en wat waarde toevoegt. Narratief ontwikkelen is gericht verhaalkracht inzetten om de gewenste ontwikkeling in je organisatie te ondersteunen. 

Narratief ontwikkelen helpt je als bestuurder of leidinggevende om beleid betekenisvol te maken en samen te leren en te groeien. Maak een afspraak om de mogelijkheden voor je organisatie te bespreken.