In alles wat ik doe, is een relatie te leggen met verhalen. Dat is eigenlijk heel van-zelf-sprekend. In essentie streven organisaties immers naar beleving en resultaat en gaat het vooral om betekenis geven aan aanwezige kracht en mogelijkheden. En dan heb je behoefte aan verbinding tussen het persoonlijke en het grotere verhaal. Diensten die hiermee samenhangen zijn grofweg te verdelen in de drie fases: verkennen – creëren – delen.

Procesbegeleiding

Wat wil je samen bereiken, wat wil je betekenen voor elkaar en voor je klanten? Ik help je naar boven te halen wat er werkelijk toe doet. Door gezamenlijk verbindende waarden te ontdekken, bestaande kwaliteiten te waarderen en met elkaar constructieve beelden over de toekomst te creëren. In waarderende dialoog-gesprekken help ik dat verhaal te ontdekken, verwoorden en verbeelden.

Verhalen schrijven

Hoe breng je een complexe boodschap over, hoe kom je tot de essentie? Hoe maak je identiteit en ontwikkeling betekenisvol? Schrijven is invoelen, afstemmen en balans zoeken. Verhaalkracht benutten. Dat begint bij luisteren naar wat er leeft, kernbegrippen en patronen ontdekken, uitzoomen naar het grote geheel en inzoomen op persoonlijke ervaringen en emoties.

Communicatie Coaching

Welke beelden roep je op met je communicatie? Op welke drijfveren sluit je aan? Hoe balanceer je tussen feiten en emoties? In de manier waarop je communiceert, toon je waarin je gelooft. Communicatie is optimaal als je afstemt op het potentieel van mensen en de kracht en mogelijkheden in het hier en nu. Schrijf je in voor een training en leer persoonlijk, interactief en beeldend communiceren en krachtig presenteren.

Conceptontwikkeling

Wat is jouw strategie om ideeën te bedenken? Hoe zorg je voor creatieve oplossingen voor communicatievraagstukken? Ideeën die werken, ontstaan vaak uit verrassende combinaties, door om te denken of door inspirerende beelden en metaforen. Dankzij samenwerking met verschillende talentvolle ontwerpers, kunnen we ideeën op verschillende manieren visualiseren en tot leven brengen.

Online en Video

Hoe word je gehoord in een wereld die met informatie wordt overstelpt? Hoe krijg je nog contact? Online content creëert betrokkenheid als je echte persoonlijke en positieve verhalen deelt die verrassen, die aansluiten op behoeften en die nieuwe mogelijkheden laten zien. Met videoverhalen bouw je aan relaties. En met interactieve videotoepassingen komen nog meer mogelijkheden binnen handbereik, zoals e-learning en matching van kandidaten op cultuurwaarden van de werkgever.

Op zoek naar strategische communicatie ondersteuning?

Wil je storytelling methodieken inzetten voor community building, onderzoek of het begeleiden van dialoogprocessen? Heb je behoefte aan creatieve tekstproducties, beeldende verhalen in de vorm van animaties of video? Wil je jezelf versterken op het gebied van verhaalkracht of NLP coaching?
Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op