Scholingsplatform Ikwilverderleren.nl

ANIMATIE LEVEN LANG ONTWIKKELEN VOOR MINISTERIE OCW Een onderdeel van het actieprogramma ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’ is het stimuleren van de eigen regie van de burger door de realisatie van een digitaal platform. In een korte animatie wordt uitgelegd wat het doel en de functies van het scholingsplatform zijn. En worden partners uitgenodigd om deze…

Het verhaal van Opmaat Groep

Deze film toont de ambities van de Opmaat scholen om kinderen de regie te laten nemen over hun toekomst vanuit kennisontwikkeling en gezamenlijk leren. Dat vraagt om hoog presterende en inlevende professionals, die met passie en kennis voor hun vak staan, die samen verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van alle kinderen op school. Omdat ze…

DM campagne Filtech klimaatroet-filter

Filtech uit Udenhout introduceert een uniek in eigen beheer ontwikkeld klimaatroet-filter, waarmee schadelijke roetdeeltjes voor circa 98% uit de lucht worden gefilterd. Met als resultaat een schoner binnenklimaat en minder gezondheidsrisico’s voor medewerkers. Godding & co mocht de DM actie realiseren, bestaande uit 3 delen. Een teaser met het geluidseffect van een luchtalarm, een hoofdmailing…

Werk dat bij je past

Jongeren voor wie het reguliere beroepsonderwijs teveel drempels opwerpt, willen ook vervullend werk dat bij hun past. Om deze jongeren een gezicht te geven, heb ik voor Ingrado een serie persoonlijke portretten en een toelichtend filmpje gerealiseerd, waarin jongeren vertellen waar ze tegenaan lopen, wat hun dromen zijn en hoe ze worden geholpen door coaches…

Meerkring beleidsplan proces

Een mooi resultaat van een boeiend en waardevol proces, dat begon in januari 2018: het nieuwe strategische beleidsplan 2019-2023 voor de Meerkring basisscholen in Amersfoort. Het proces startte met dialogen met alle relevante belanghebbenden, waarna de centrale thema’s konden worden bepaald. De eerste structuur, de eerste teksten om richting te bepalen. Daarna de stapsgewijze uitwerking,…

Corporate film VOSABB

Ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van VOSABB, belangenbehartiger van het openbaar onderwijs in Nederland, ontwikkelden we een corporate film waarin leerlingen, beleidsmedewerkers en relaties ieder vanuit hun eigen perspectief vertellen over hun beelden en ervaringen van openbaar onderwijs.

Samen zijn wij school

In opdracht van de samenwerkende onderwijsorganisaties CPS, Verus, Driestar en Ouders en Onderwijs heeft Godding & co een animatie gerealiseerd die onderdeel vormt van de campagne ‘Samen zijn wij School’. De campagne is een oproep aan alle professionals en ouders betrokken bij het primair en voortgezet onderwijs om juridische geschillen te voorkomen en constructief met…

Introductie MusicChair

Ouderen met dementie een goed gevoel bezorgen, ertoe bijdragen dat ze weer geluksmomenten ervaren. Dat is de missie van Hans van Groenendaal en Mark Verhaaren. Hun expertisegebieden, de meubelindustrie en de elektrotechniek komen samen in hun originele vinding: de MusicChair. Godding & co schreef het ontstaansverhaal en de visietekst, met focus op de purpose achter…

Dialoogplatform KC-Mierlo Hout

Drie scholen van QliQ Primair werken samen met partner Korein aan de ontwikkeling naar een integraal kindcentrum in Mierlo-Hout. Met behulp van het online platform www.kc-mierlohout.nl  worden ouders en andere betrokkenen geïnformeerd over de voortgang van het bouwproces, de samenwerking en de plannen. Via een eigen inlog kunnen de medewerkers van het toekomstige Kindcentrum ervaringen…

Webteksten Talentsourcer

Talentsourcer is een toonaangevend bedrijf voor recruitment solutions in de techniek- en zorgsector. Ze maken groei van mensen en bedrijven mogelijk door talenten te verbinden. Godding & co begeleidde verschillende strategiesessies en schreef de teksten voor de website www.talentsourcer.nl en de klantbrochures.

Dialoogplatform Thuis in de wereld

Binnen Edu-Ley gaan medewerkers vanuit de gedeelde waarden met elkaar in gesprek over wat ze belangrijk vinden en wat ze verder willen ontwikkelen. Dat doen ze al binnen de scholen, in leerkringen en bij Edu-Ley brede activiteiten. Leren en samenwerken wordt vanaf begin 2018 verder versterkt door het interne dialoogplatform www.thuisindewereld.nu

Koersplan Optimus Primair Onderwijs

Optimus Primair Onderwijs, een stichting met 31 scholen, had na een uitgebreid dialoogproces een meerjaren beleidsplan samengesteld, waarin de gezamenlijke ambities tot 2021 beschreven staan. Godding & co bewerkte de teksten voor dit koersplan en coördineerde het grafisch ontwerp en de productie in twee versies. Het ontwerpconcept is gebaseerd op foto’s en illustraties, die telkens…

Koersplan Kiem Onderwijs en Opvang

Koersplan Kiem Onderwijs en Opvang. Op basis van een rizoom (wortelstelsel) werd de relatie gelegd met het onderwijs op de kindcentra van de stichting. Wortels en vertakkingen die zich op hun eigen manier en tempo ontwikkelen. Alles is voortdurend in beweging en zoekt nieuwe verbindingen. Godding & co beschreef de essentie van het koersplan, zowel…

Filmverhaal Het Kasteel

In dit filmverhaal worden ouders meegenomen aan de hand van 4 leerlingen, ieder met een eigen ondersteuningsbehoefte. Je krijgt een beeld van het brede palet aan deskundigheid van het team en hoe de specieke en vaak persoonlijke ondersteuning er in de praktijk uitziet. Het verhaal van het Kasteel wordt afgewisseld met portretten van de leerlingen.

Film Droomschool

Ter gelegenheid van 100 jaar onderwijsvrijheid mocht ik voor VOSABB en VERUS een inspiratiefilmpje begeleiden met als thema ‘Droomschool’. We hebben op 6 scholen van uiteenlopende signatuur prachtige antwoorden opgehaald op onze vragen zoals ‘wat wil je leren voor de toekomst, wat wil je leren over jezelf en wat wil je leren over de wereld?