10 energiebronnen voor een duurzaam werkgeversverhaal

Organisatie-identiteit is aantrekkelijk In de huidige economie zien we o.a. door toedoen van digitalisering en automatisering banen verdwijnen, zoals in de retail en de verzekeringsbranche. Aan de andere kant ontstaat er behoefte aan gespecialiseerde medewerkers met toekomstgerichte competenties. Bovendien komen er door vergrijzing en te geringe aanwas uit de opleidingen weer flinke tekorten in sectoren,…

Koersboekje voor Smurfit Kappa

Aan de hand van waarderende gesprekken met directie en afdelingsleiders schreef Godding & co betekenisvolle teksten, die de verbinding laten zien tussen de persoonlijke drijfveren, de afdelingsambities en organisatiedoelstellingen en de waarden van het wereldwijde Open the Future programma. Teksten en fotoportretten kwamen samen in een handzaam en gepersonaliseerd boekje voor elke medewerker.

Hoe bouw je een sterke organisatiecultuur?

Leren van rituelen, symbolen en tradities uit verre streken In hun boek ‘De Corporate Tribe’ beschrijven de auteurs Jitske Kramer en Danielle Braun hoe zij vanuit hun antropologisch perspectief organisaties adviseren en begeleiden in cultuurverandertrajecten. Voor deze toegepaste vorm van antropologie hebben zij een procesmodel ontwikkeld. Het proces kent 4 fasen die elkaar voortdurend opvolgen,…

Naar een verhalende organisatie

Organisatiewaarden en betekenisgeving Met de definitie van kernwaarden in het strategisch beleidsplan worden medewerkers uitgenodigd tot het delen van gemeenschappelijke betekenissen en beleving rond de waarden. Dat gaat echter niet vanzelf. De essentie is dat er een natuurlijke dialoog tot stand komt, waarin persoonlijke ervaringen herkend worden als passend bij het organisatieverhaal. Je eigen rol…

De kleur van je verhaal

Het is inmiddels 10 jaar geleden dat ik door de toenmalige directeur van Great Place to Work Marcel van Marrewijk werd gevraagd om deel te nemen aan een zesdaagse training aan de Erasmus Universiteit. Het ging over duurzaamheid en de manier waarop organisaties hun kwaliteit op dat terrein in kaart konden brengen. Bestaande monitor systemen…

Workshop Proeven van karakter

Als je een organisatie ervaart, door een website, een commercial of een klantervaring, dan is dat vaak maar een indruk. De werkelijke aard is complexer en is niet altijd duidelijk zichtbaar. Als je een organisatie ervaart, door een website, een commercial of een klantervaring, dan is dat vaak maar een indruk. De werkelijke aard is…

De kracht van waarom

De meeste organisaties beperken zich tot het communiceren van tastbare feiten, bewijzen en resultaten. Een laagje dieper voeg je er kwaliteiten aan toe, vertel je over het proces en over de principes en methodes die je volgt om tot resultaat te komen. Maar volgens Simon Sinek, de grondlegger van de gouden cirkel, zijn er maar…

Onderzoek organisatie identiteit

In de afgelopen maanden heeft stagiaire Michelle Mertens van Fontys Communicatie haar afstudeeronderzoek bij ons gedaan. De vraagstelling was welke betekenis organisaties verlenen aan identiteit en welke invloed dat heeft op communicatiekeuzes. De resultaten van het onderzoek hebben we samengevat in bijgaand artikel. Onderzoek Organisatie Identiteit

Op zoek naar wat er werkelijk toe doet

De beleving van een organisatie weegt vaak zwaarder dan de feitelijke argumenten. Dat kan voor een onderneming of non-profitorganisatie soms knap lastig zijn. Vooral als de kwaliteit wel degelijk goed is, maar er bijvoorbeeld andere beelden in de media zijn ontstaan (in de krant, maar nog veel frequenter online). Cultuur als basis voor succes Een…