ANIMATIE LEVEN LANG ONTWIKKELEN VOOR MINISTERIE OCW

Een onderdeel van het actieprogramma ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’ is het stimuleren van de eigen regie van de burger door de realisatie van een digitaal platform. In een korte animatie wordt uitgelegd wat het doel en de functies van het scholingsplatform zijn. En worden partners uitgenodigd om deze ambitie gezamenlijk waar te maken.