In opdracht van de directie van de Dienst Marketing, Communicatie en Studentenzaken van Avans (DMCS) heb ik vorig jaar een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het businessplan ‘Samen op weg naar 2025’. In enkele opeenvolgende fases heb ik de gezamenlijke ambities en speerpunten vertaald naar compacte en prettig leesbare teksten. Daarnaast was ik medeverantwoordelijk voor de grafische presentatie in de vorm van een interactieve pdf.