Om opleidingen en diploma’s qua niveau vergelijkbaar te maken is er in Europa sinds 2008 het Europese kwalificatieraamwerk EQF. Sinds 2011 is er ook een Nederlandse versie: het NLQF. In deze animatie wordt uitgelegd wat de voordelen van NLQF zijn voor opleiders, werkgevers, werknemers en studenten.