Op zoek naar de bedoeling

Vergrijzing en te geringe aanwas uit de opleidingen maken de noodzaak van een sterk werkgeversmerk en effectieve arbeidsmarktcommunicatie weer actueel. Uit verschillende studies blijkt dat motivatie, betrokkenheid en een sterke cultuur op lange termijn van grote invloed zijn op duurzaam succes en reputatie van organisaties. Het gaat om alle persoonlijke verhalen die getuigen van gezamenlijke identiteit en bevlogenheid, verhalen waaruit blijkt hoe medewerkers zich ontwikkelen en waarom mensen zich met hart en ziel inzetten. Wat waren de aanvankelijke drijfveren en hoe zie je die nog steeds terug, wat waren de kwaliteiten die ontwikkeling hebben gestimuleerd, wat is de visie van de onderneming op de toekomst en wat wil je voor mensen betekenen? Elk verhaal begint met vragen stellen en luisteren. Verhalen vangen op de werkvloer, bij klanten en leveranciers. Wat ervaren zij dagelijks, wat voelen ze bij het bedrijf? Werken aan je werkgeversverhaal is niet op zoek gaan naar het ei van Columbus, maar naar geloofwaardigheid en echtheid.

Godding & co kan je ondersteunen bij:

  • het bepalen van gedeelde waarden,
  • het betekenisvol maken van die waarden voor het gedrag van medewerkers,
  • het onderzoeken van de beeldvorming over de organisatie,
  • het bepalen van een gezamenlijk hoger doel,
  • het ophalen van relevante persoonlijke verhalen en
  • het creëren van een visieverhaal.

Zie ook: 10 energiebronnen voor een duurzaam werkgeversverhaal