Hoe bouw je een sterke organisatiecultuur?

Leren van rituelen, symbolen en tradities uit verre streken In hun boek ‘De Corporate Tribe’ beschrijven de auteurs Jitske Kramer en Danielle Braun hoe zij vanuit hun antropologisch perspectief organisaties adviseren en begeleiden in cultuurverandertrajecten. Voor deze toegepaste vorm van antropologie hebben zij een procesmodel ontwikkeld. Het proces kent 4 fasen die elkaar voortdurend opvolgen,…